ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ

Nitelikli bireysel ve tüzel yatırımcılar için, yatırım vadeleri ve risk - getiri beklentileri göz önünde bulundurularak yapılan portföy yönetimidir. Oluşturulan portföylerin performansları portföy yöneticilerimiz tarafından sürekli takip edilir ve operasyon birimleri tarafından raporlanır. Özel Portföy Yönetiminde hedef, birikimlerin yerindelik testi ile tanımlanan yatırımcı profiline uygun risk ve vade sınırları dâhilinde değerlendirilerek belirlenen kıstas oranı üzerinde getiri sağlamasıdır.

 
#
Tamam