DUYURULAR

Fon Duyuruları

Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu

NZT Neo Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna bağlı Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu’nun İzahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere Kurul’un 31.03.2022 tarih ve 19433 sayılı kararıyla izin verilmiştir.

01 Nisan 2022

İzahname Tadil Metni

Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18540 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

10 Mart 2022

Fon Sepeti Fonu İzahname

Neo Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen “Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun ) Fon’un” “Neo Portföy İkinci Serbest Fonu”na dönüşümüne izin verilmesi ve izahname tadil metninin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş 27.01.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-16571 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

01 Şubat 2022

İzahname Tadil Metni

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Gayrimenkul Yatırım Fonları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Gayrimenkul Yatırım Fonları 31.12.2021 tarihi itibarıyla Pay Fiyatları

14 Ocak 2022

Pay Fiyatları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 31.12.2021 tarihi itibarıyla Pay Fiyatları

14 Ocak 2022

Pay Fiyatları

NRG Neo Portföy A.Ş Birinci Para Piyasası Fonu

Neo Portföy Birinci Para Piyasası İzahnamesi’nin “ II. Fon Portföyünün Yönetimi,Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları” bölümünün 2.4. numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2022 tarih ve E.12233903-010.08-15545 sayılı yazısı doğrultusunda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile yapılan değişiklik nedeniyle değiştirilmiştir.

11 Ocak 2022

İzahname Tadil Metni

NRG Neo Portföy A.Ş Birinci Para Piyasası Fonu

NRG Neo Portföy A.Ş Birinci Para Piyasası Fonu

Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.5 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14358 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklik 03.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

16 Aralık 2021

NRG Duyuru Metni

NPD Neo Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A .Ş Dördüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait ihraç belgesinin fon paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları bölümünde yapılacak değişikliğe ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 29.11.2021 tarih ve E-12233903-320.04-13629 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

06 Aralık 2021

NPD Duyuru Metni

NPC Neo Portföy Yönetimi A.Ş Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A .Ş Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait ihraç belgesinin fon paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları bölümünde yapılacak değişikliğe ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 29.11.2021 tarih ve E-12233903-320.04-13629 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

06 Aralık 2021

NPC Duyuru Metni

NPB Neo Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A .Ş İkinci Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait ihraç belgesinin fon paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları bölümünde yapılacak değişikliğe ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 29.11.2021 tarih ve E-12233903-320.04-13629 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

06 Aralık 2021

NPB Duyuru Metni

NPA Neo Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A .Ş Birinci Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait ihraç belgesinin fon paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları bölümünde yapılacak değişikliğe ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 29.11.2021 tarih ve E-12233903-320.04-13629 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

06 Aralık 2021

NPA Duyuru Metni

Neo Portföy KIG Serbest Fon

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KIG Serbest Fon"un , İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-12985 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

23 Kasım 2021İlgili belge için tıklayınız.

Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu, Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, Neo Portföy Birinci Değişken Fon

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek “Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu”, Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek “Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu’’ ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilecek “Neo PortföyBirinci Değişken Fon’’ izahnamelerinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11875  sayılı yazısı ile  tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir

19 Ekim 2021İlgili belge için tıklayınız.

ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU VE YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgelerinin onaylanması talebiyle Kurul’a başvurumuz,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 01.07.2021 tarih ve 33/1024 sayılı toplantısıyla olumlu karşılanmıştır.

07 Temmuz 2021İlgili belge için tıklayınız.

NSK NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Birinci Serbest Fon’un izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7891 sayılı yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 29.06.2021’dir.

29 Haziran 2021İlgili belge için tıklayınız.

NBZ NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon’un izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7891 sayılı yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 29.06.2021’dir.

29 Haziran 2021İlgili belge için tıklayınız.

NBH NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesinin 1.3,1.6,7.1.2 maddeleri değiştirilerek güncellenmiştir.

01 Temmuz 2021İlgili belge için tıklayınız.

OSF NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Balkan Serbest Fon İzahnamesinin 1.3,1.6 no.lu maddeleri değiştirilerek güncellenmiştir.

01 Temmuz 2021İlgili belge için tıklayınız.

NZT NEO PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fon izahnamesinin 1.3,1.6 no.lu maddeleri değiştirilerek güncellenmiştir.

01 Temmuz 2021İlgili belge için tıklayınız.

NZH NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fon izahnamesinin 1.3,1.6,6.5 no.lu maddeleri değiştirilerek güncellenmiştir.

01 Temmuz 2021İlgili belge için tıklayınız.
 
#
Tamam