Bekir Yener YILDIRIM

1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 1999-2006 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) uzman, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak, 2011-2013 yılları arasında ise SPK ve Borsa İstanbul’un kurduğu “Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’de (SPL) kurucu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Yıldırım yine Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nde (TDUB) ise 2011-2017 yılları arasında Birlik Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bekir Yener Yıldırım; İstanbul Finans Merkezi, sermaye piyasalarının uluslararası tanıtımı, Türkiye’de uluslararası gayrimenkul değerleme standartlarının yasallaşması, gayrimenkul değerlemede tahkim sisteminin kurulması, Türkiye’nin Avrupa Değerleme Birliğine üye olması, gayrimenkulde mütekabiliyet düzenlemeleri, yurtdışına gayrimenkul satışı yasal düzenlemeleri, kentsel dönüşümün finansmanı ve ilgili düzenlemelerin yapılması gibi bir çok yenilikçi ve önemli ulusal projede rol almıştır. Yıldırım halen Kurucu ortakları arasında bulunduğu Neo Portföy Yönetimi A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanı sıra bazı teknoloji girişim şirketleri, yatırım şirketleri ve yatırım fonları ile Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yatırım komitesi / yönetim kurulu üyeliklerini halen sürdürmektedir.