Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Birinci Değişken Fon’un izahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.06.2024 tarih ve E-12233903-305.04-55844 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.

Duyuru Metni